Administrarea Afacerilor în Industria Ospitalității

Administrarea Afacerilor în Industria Ospitalității- Curs Master - Economice- ULBS

Cursul de „Administrarea Afacerilor în Industria Ospitalității” tratează principalele aspecte ale ospitalității, cum ar fi relația dintre sectorul ospitalității și diferitele tipuri de cazare, permițând dobândirea de cunoștințe în sfera managementului hotelier și implicit a organizării departamentelor hoteliere. Totodată, cursul acoperă și alte sectoare, cum ar fi: restaurație și transport, fiind analizate o serie de practici durabile și strategii inovatoare de dezvoltare a industriei ospitalității.

  • Formarea de competențe pentru operarea cu tehnicile și procedeele fundamentale proprii industriei ospitalității
  • Dobândirea abilităților necesare îndeplinirii funcțiilor specifice departamentelor hoteliere
  • Dobândirea abilităților necesare planificării operațiunilor de restaurant
Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375

Vezi toate articolele

Științe Economice ULBS

Facultatea de Științe Economice - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

admitere.economice@ulbsibiu.ro
+4 0269 210 375